Extra uitdaging

Extra uitdaging

Sprankelende pretoogjes, daar gaan we voor! Peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben ook nood aan begeleiding op maat.

Sinds 2022 zijn we van start gegaan met het project van de uitvliegers waarbij deze kinderen extra cognitief worden uitgedaagd.

De laatste jaren hebben we onze expertise opgebouwd door ons aan te sluiten bij ‘Het lerend netwerk cognitief sterk functioneren’, gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs. We staan ook in nauw contact met Project Talent van de KU Leuven en Hoogbloeier te Gent. Bovendien blijven we jaarlijks vormingen volgen om ons hierin verder te verdiepen.

Binnen het team hebben we een kerngroep die gespecialiseerd is in cognitief sterk functioneren. Juf Francisca is lid van het lerend netwerk CSF en juf Nele is onze begaafdheidscoördinator, zij behaalde dit diploma via de opleiding van Hoogbloeier.


STAPPENPLAN voor onze cognitief sterk functionerende kleuters


Stap 1: Een aangepast aanbod in de klas

Met het aanbod in de kleuterklas dagen we onze peuters en kleuters uit op hun eigen ontwikkelingsniveau.    
Voor kinderen die nood hebben aan meer uitdaging, voorzien we materialen en activiteiten die al wat moeilijker zijn. We spelen daarbij in op de specifieke interesses en behoeften van de peuter en de kleuter want elk kind is anders.
We hebben op school ook een kangoeroe-kast. Dit is een kast met ontwikkelingsmaterialen van 2,5 jaar tot 10 jaar.  Op deze manier bieden we maatwerk voor elke peuter en kleuter.

Stap 2 : Project uitvliegers 

Heeft de peuter of kleuter nood aan nog meer uitdaging?  Dan laten we hem/haar deelnemen aan ons project “uitvliegers”.

In dit project organiseren we op regelmatige tijdstippen klasoverschrijdende activiteiten waar we de kleuters verder uitdagen op cognitief vlak.

De kleuters van de eerste kleuterklas spelen op deze momenten in de tweede kleuterklas.

De kleuters van de tweede kleuterklas gaan tijdens deze tijdstippen naar de grote Kriebel en werken daar samen met een groepje kleuters van de derde kleuterklas aan moeilijkere opdrachten, taken en spelletjes.  

Stap 3: Versnellen

Blijken bovenstaande stappen nog onvoldoende?  Dan kan versnellen een te overwegen optie zijn. Bij versnellen sluit de kleuter volledig aan bij een hogere leeftijdsgroep.

Deze beslissing wordt steeds grondig bekeken en besproken met alle betrokken partijen.

We kijken niet alleen naar wat het kind cognitief al kan, maar houden ook rekening met de overige ontwikkelingsaspecten. Het totaalbeeld van je kleuter zal bepalen of we tot een versnelling overgaan. Niet voor elk kind is versnellen een noodzaak of een goede oplossing.

Deze stap wordt steeds in overleg met de ouders en het zorgteam genomen.

Extra uitdaging

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x