Ouderraad

Welkom op de pagina van de ouderraad van de Speelkriebel

Waar gaan we voor?

De ouderraad wil:

● De school steunen op praktisch en financieel vlak.

● Leuke activiteiten organiseren, samen met de school en ook apart (bijvoorbeeld het

schoolfeest, de kriebelkwis, het kriebelweekend,…).

● Een hechte groep zijn, waar plezier en een ontspannen sfeer niet ontbreken.

● Een communicatiekanaal vormen voor ouders onderling.

● Een brug tussen ouders en de school, in onderling overleg en met wederzijds respect en

vertrouwen.

● Een link zijn tussen de ouders en de schoolraad (beleidszaken).

● Een denktank zijn voor de school aan de hand van thema’s die de school ons aanreikt.

● Open staan voor alle ouders.


Hoe werken we?

Op regelmatige basis overleggen we (ongeveer om de maand à 2 maanden, afhankelijk van de

nood). “We” dat zijn de kernleden van de ouderraad en de afvaardiging van de school (juf Sara

en juf Lieve). Een belangrijk onderdeel van deze vergaderingen betreft het coördineren van

verschillende werkgroepen, die elk een bepaalde initiatief vorm geven. Verder bespreken we hoe

we de school kunnen ondersteunen, en wordt er informatie uitgewisseld tussen school en

ouderraad. Wanneer nodig wordt rond een bepaald thema vrijblijvend input gegeven aan de

school en vice versa.

De initiatieven van de ouderraad worden verder uitgewerkt binnen werkgroepen. In deze

werkgroepen zitten leden van de ouderraad maar ook andere geïnteresseerde ouders die hun

steentje willen bijdragen aan een bepaald initiatief. Er zijn werkgroepen rond de kriebelkrant, de

kriebelquiz, het kriebelweekend, het schoolfeest, de lichtjestocht, … De werkgroepen kunnen

jaarlijks variëren afhankelijk van de activiteiten die de ouderraad wenst te organiseren en de

noden van de school/ouderraad.


Overzicht van de kern en werkgroepen:

Naam:

Ouder van:

Klas:

Stefaan Bardyn

Alexander

1KD
Wouter De Borger
Anna
2KB

Birte Dedden

Siri

3KA
Jef Maerien
Julia
3KA

Steven Meynckens

Robin

2KC
Tatiana Sao Chan Cheong
Elias
1KC

Evelien Schevenels

Otis

1KC

Eva Vande Gaer

Seppe

1KD


Hoe zijn we samengesteld?

De ouderraad is de officiële vertegenwoordiger van alle ouders van de kleuters van onze

kleuterschool (conform het participatiedecreet van 2 april 2004).

De minimum bezetting is 3 mensen. De ouderraad heeft steeds minstens een voorzitter en een

penningmeester.

Iedereen kan zich kandidaat stellen om toe te treden tot de ouderraad en kan op eender welk

moment zijn engagement stoppen. Wanneer een ouder geen kleuters meer heeft in de

kleuterschool wordt het engagement automatisch gestopt.

Naast de kern bestaat de ouderraad uit een grote groep van mensen die aangesloten zijn bij de

ouderraad en die zich engageren in 1 of meerdere werkgroepen en/of die mee willen nadenken

over verschillende schoolgerelateerde thema’s.


Interesse?

Zin om mee te doen? Fijn! Je kan je informeren en aansluiten via de volgende kanalen:

·        Je spreekt iemand van de ouderraad aan.

·        Je stuurt een email naar ouderraad.despeelkriebel@sgarchipel.be{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x