FAQ

Wie zorgt er voor mijn kind?

Een enthousiast team staat elke dag klaar voor uw kleuter.

Uw kleuter heeft een vaste klasleerkracht. Deze leerkracht staat dagdagelijks in voor de begeleiding van de kleuters. De klasleerkracht krijgt op bepaalde momenten in de week ook extra ondersteuning van een kinderverzorgster en/of zorgleerkracht. 

Leerkrachten overleggen regelmatig met elkaar/werken samen om alle kleuters de meest optimale ontwikkelingskansen te bieden.

Is er een kennismakingsmoment met de leerkracht en klasgenootjes?

Ja. De laatste schoolweek voor het effectieve instapmoment mag u al eens een uurtje met uw kleuter komen meespelen in de klas. Zo kan u en uw kleuter kennismaken met de leerkracht, de klasgenootjes en andere nieuwe ouders.

Hoeveel kinderen zitten er in de klas van mijn kleuter?

We schrijven maximum 24 kleuters in per klas.

In de graadklassen (2,5-3 jarigen) starten we op 1 september meestal met een kleinere groep kleuters. Deze groep wordt gedurende het schooljaar groter aangezien kleuters pas naar school mogen komen als ze 2,5 jaar zijn.

Wanneer begint en eindigt de klasdag?

Voor de Kleine Speelkriebel (graadklas en 2de kleuterklas) begint de klasdag om 8u35 en eindigt om 15u20. Op woensdag eindigen we om 12u10.

Er is een middagpauze van 12u10 tot 13u20. Tijdens deze middagpauze eten de kinderen in de klas hun lunch en gaan ze daarna buiten spelen.

Voor de Grote Speelkriebel (3de kleuterklas) begint de klasdag om 8u30 en eindigt om 15u15, dit zijn dezelfde uren als van de lagere school de Mozaïek. Opgelet: de kleuters kunnen vanaf 15u20 worden afgehaald op het terrein van de meisjeschiro (Jozef Pierrestraat tegenover de schoolpoort van de Speelkriebel).

Er is een middagpauze van 11u50 tot 12u55. Tijdens deze middagpauze eten de kinderen in de refter hun lunch en gaan ze daarna buiten spelen.

Is er voor- en naschoolse opvang?

Kinderkuren verzorgt op onze school de voor- en naschoolse opvang, ook op woensdagnamiddag.

‘s Morgens start de opvang om 7u en ‘s avonds eindigt de opvang om 18u30.

Deze opvang is betalend van 7u tot 8u15 en van 15u35 tot 18u30.

Meer info over Kinderkuren vindt u op onze website onder de link opvang.

Wat eten de kleuters ‘s middags?

De kleuters eten hun eigen lunchpakket. U als ouder geeft uw kleuter dus een brooddoos mee met daarin een koude lunch (boterhammen, salade,...). We kunnen geen eten opwarmen.

We serveren ook geen soep en warme maaltijden.

Wat eten de kleuters in de voor- en namiddag?

In de voormiddag eten de kleuters een stukje fruit of groente.

In de namiddag eten ze een koekje.

Op woensdag eten we alleen fruit of groente.

Wat drinken de kleuters op school?

We drinken uitsluitend water op school. Water is gezond.

Wanneer de drinkbus van uw kleuter leeg is vullen we deze terug met kraantjeswater.

Waar eten de kleuters 's middags?

Onze jongste kleuters (graadklassen en tweede kleuterklas) eten 's middags in hun eigen klas, samen met hun eigen juf.

Onze oudste kleuters (derde kleuterklas) eten hun lunch in de refter.

Wat geven we onze kleuters mee in de schooltas?

Een brooddoos, een stukje fruit of groente, een koekje en een hervulbare drinkbus met water in. Pampers en reservekledij geeft u éénmalig af aan de leerkracht. Pampers en reservekledij moeten dus niet elke dag in de schooltas zitten.

Kan mijn kind op school nog een middagdutje doen?

Ja. Onze jongste kleuters kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12u40 en 14u30 een middagdutje doen in de slaapklas bij juf Wendy of mama Oumou (vrijwilligster). Ouders bespreken met de klasleerkracht of dit wenselijk is voor hun kleuter.

Moet mijn kind zindelijk zijn?

Liefst wel. Maar het is geen verplichting om naar school te mogen komen.

We vragen aan de ouders om met zindelijkheidstraining te starten van zodra het kind er klaar voor is.

Is naar school gaan duur?

De kleuterschool is gratis. 

Voor sommige uitstappen of projecten zoals naar het museum gaan, sportdag, schoolreis, … mogen we wel een kleine bijdrage vragen. We lichten u hier vooraf steeds over in en we factureren dit bedrag minimum 3x / schooljaar. Het totaalbedrag per schooljaar is maximum 50 euro.

Mag ik mijn kleuter zelf naar de klas brengen?

In niet coronatijden mag dat. 

We vinden het belangrijk dat ouders op een rustige manier hun kleuter zelf naar de klas kunnen brengen. U kan dan samen met uw kleuter de jas aan de kapstok hangen, de schooltas opbergen en indien nodig ook de leerkracht even spreken.

Van 15u20 tot 15u30 mag u uw kleuter ook aan de klasdeur afhalen. Daarna brengt de leerkracht de nog aanwezige kleuters naar de opvang.

Kan ik mijn kleuter ‘s middags komen halen?

Dat kan. U mag uw kind om 12u10 aan de klasdeur afhalen.

U kan uw kind dan voor 13u20 terug naar school brengen.

Zijn jullie een grote kleuterschool?

We hebben 11 kleuterklassen. In totaal kunnen we dus 264 kleuters inschrijven.

In de realiteit zijn we met wat minder aangezien niet alle ingeschreven 2,5 jarigen op 1 september al naar school komen en niet alle klassen altijd volzet zijn.

De Speelkriebel heeft 2 adressen?

Dat klopt. Onze jongste kleuters (2,5-4 jaar) komen naar school in de Jozef-Pierrestraat 104.

Onze oudste kleuters (5 jarigen) gaan naar school in de Patroonschapstraat 5. We hebben drie kleuterklassen in het schoolgebouw van de Mozaïek. Onze 5 jarigen spelen tijdens de speeltijden samen met de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar. 

Na de derde kleuterklas kunnen ze doorstromen naar het 1ste leerjaar van de Mozaïek.

Wanneer mag mijn kind voor het eerst naar school?

Uw kind mag naar school komen op het eerste instapmoment dat het effectief 2,5 jaar is.

Instapmomenten zijn:

  • na elke schoolvakantie (zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie);

  • op 1 februari;

  • na het Onze Heer Hemelvaart weekend.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x