Visie

Dit maakt onze kleuterschool UNIEK!

De Speelkriebel is een katholieke, kindgerichte en open kleuterschool in een buurt vol verscheidenheid. In ons opvoedingsproject streven we naar verbinding met iedereen. Wij vinden het belangrijk dat we samen, zowel met de kleuters als met de ouders, bouwen aan een warme school. Onze visie steunt op een werkwijze van ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte principes.

SPEEL ...in een sfeer van geborgenheid en veiligheid

Eerst en vooral zorgen we ervoor dat er een goede en veilige sfeer heerst op school. De relatie tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en leerkrachten is belangrijk. “Zich goed voelen” is de basis van alle leren. Ook de ouders zijn welkom op school en in de klas. We proberen op verschillende manieren aandacht te hebben voor ouderparticipatie. Zo willen we een mooie brug bouwen tussen het leven thuis en op school.

...en neem je leerproces in eigen handen

In de speel-leer-hoeken vinden kleuters materialen om hun ontwikkeling op een speelse wijze te stimuleren en verschillende vaardigheden te verwerven. Tijdens het schooljaar worden deze hoeken voortdurend verrijkt en veranderd zodat er veel tijd en ruimte is om te experimenteren en kleuters steeds uitgedaagd blijven. In het leven moet je leren kiezen. De kleuters in onze school met ervaringsgerichte principes worden daar ook dagelijks mee geconfronteerd. Er is ruimte voor eigen keuzes, persoonlijke initiatieven en creativiteit van de kinderen.

SPRING… en groei in je zijn, in je denken, in je voelen

Via thema’s, projecten maar ook themaloze momenten gaan onze kleuters op een actieve en creatieve wijze op ontdekking. De kleuters bepalen mee de onderwerpen, gaan op stap, onderzoeken, verkennen, experimenteren… We zetten in op observatie en het individuele leerproces van onze kleuters. We hebben aandacht voor hun ‘zone van de naaste ontwikkeling’ en willen kleuters uitdagen op het niveau dat net buiten het bereik is van wat de kleuter op eigen kracht kan. De interactie met de leerkracht tilt de kleuter weer naar een hoger ontwikkelingsniveau. Telkens wanneer je kleuter “springt” leert je kleuter iets bij.

SPRANKEL ...en straal met je talenten!

De leerkrachten zijn hier niet alleen de overbrengers van informatie maar vooral ook de begeleiders van kleuters in hun persoonlijke ontdekkingstocht. Wij hebben oog en zorg voor elke kleuter zodat iedereen kan groeien tot een uniek en talentvol persoon. Iemand die zijn talent kan ontdekken en inzetten voelt een sprankel en is gelukkig! Dat smaakt naar meer, zodat het leerproces nooit stilvalt.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x