Visietekst

1. Welkom in onze kleuterschool!

Een speciale welkom voor onze kleinste en nieuwe kleuters die voor het eerst naar onze school komen.
Een ploeg van enthousiaste kleuterleidsters en andere medewerkers staan klaar om er samen een hele goede en fijne kleutertijd van te maken.

We vinden het in onze kleuterschool belangrijk de kleuters op te voeden tot zelfstandige kinderen, die hun eigen mogelijkheden ontdekken en aanvaarden. Zo kunnen ze hun persoonlijkheid ontwikkelen en in een open relatie met anderen leren omgaan.

Door op weg te gaan met ervarings-en ontwikkelingsgerichte principes, trachten de juffen dit zo optimaal mogelijk te realiseren.

Opvoeden doen we immers samen, ouders met leerkrachten en alle mensen die ons daarbij helpen.

We danken jullie voor het vertrouwen dat jullie in onze school stellen.

2. De “pijlers” van ons opvoedingsproject

Onze school wil een christelijk leef- en leermilieu zijn waar directie en personeel respectvol met elkaar omgaan.
Samen met jullie willen we werken aan de opvoeding van de kleuters.

 1. Onze opvoeding is gericht op het leven van concrete kinderen
 2. Onze opvoeding streeft naar een totale persoonsvorming
 3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten
 4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie
 5. Onze opvoeding draagt zorg voor een eigentijdse geloofsvorming
 6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Het integrale opvoedingsproject kan u ter inzage vragen bij de directie.

 

Je mag zijn wie je bent
En zoals je bent
Met je fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Wie je in aanleg bent,
Maar zoals je je nog niet kunt vertonen
En je mag het worden
op jouw wijze en in jouw uur.

A.A.Terruwe

3. De schoolvisie

“Als kinderen klein zijn,
moet je ze wortels geven…
Als ze groot zijn,
vleugels!”

 

 

 

 

“ik ben welkom” De juf ziet mij graag en zorgt voor een tof klasklimaat, waar ik mij thuis voel. Ook mama, papa en grootouders zijn welkom voor een babbel of een leuke activiteit in mijn klas. (gezelschapsspel, voorlezen, koken …)

 

 

 

Mijn juf zorgt ervoor dat ik veel kan beleven. In elk hoekje van de klas kan ik leuke dingen doen. Zo leer ik elke dag wel iets nieuws. Ik leer ook van de andere kinderen, zowel jonger als ouder.

 

 

 

Mijn juf ziet elke dag waar ik goed in ben. Een complimentje van de juf geeft mij de kriebels om weer nieuwe dingen te ontdekken. Zo groeit mijn zelfvertrouwen en durf of kan ik steeds meer.

 

 

 

Ik mag kijken, luisteren, voelen, proeven, ruiken, …kortom genieten van de wereld om mij heen. Dat geeft mij zin om te schilderen, tekenen, zingen, dansen, rijmen, toneel te spelen en zoveel meer!! Mijn juf weet dat ik veel leer door vaak te proberen en dus zijn mijn werkjes een leerproces en écht van mezelf!

 

 

 

Bewegen vind ik fijn! Op de speelplaats mag ik fietsen, met de ballen spelen, dansen, kruipen, springen … En mijn turnjuf leert mij zelfs op één been springen en tuimelen! Als het mooi weer is ga ik met mijn vriendjes en de juf op ontdekking in het park in onze buurt.

 

 

 

Mijn juf kan kijken door “een kinderbril”. Zij ziet waar mijn vriendjes en ik graag over willen leren. Zo brengen wij de wereld van buiten in onze klas en gaat onze klas ook op verkenning naar buiten.

 

 

 

Mijn juf kijkt naar wat ik al goed kan en wat nog minder goed lukt. Zij schrijft alles op in haar kindvolgsysteem zodat ze aan mijn mama en papa kan vertellen hoe het met mij gaat in de klas. De zorgjuf is er voor groot en klein en steunt zowel de juf als de kindjes in de klas.

 

 

 

De juffen, de tantes en juf Nicole kennen mijn naam en de naam van al mijn vriendjes. Al spelend leer ik ook iedereen beter kennen. Groot of klein, bruin of blank, stil of uitbundig…wat fijn dat de juffen ons graag zien zoals we zijn!

 

 

 

Op school mag ik tonen wie ik echt ben. Blij, bang, boos, verdrietig, … elk gevoel krijgt een plaats in onze klas. Hiervoor mag ik de doos vol gevoelens en de dieren van de axenroos gebruiken of spelen met de dieren van het toverbos. Zo leer ik mijzelf, maar ook de anderen kennen en kan ik stilaan leren samenwerken op een respectvolle manier.

 

 

 

Soms maken wij het even stil. Dan brandt er een kaarsje en vertelt de juf over Jezus en God. Stap voor stap proberen we zo samen school te maken. In het opvoedingsproject van de Katholieke scholen vind je hierover meer.

 

 

 

Ik voel dat ik erbij hoor in onze school. Feesten, zingen en dansen, toneel en poppenspel kijken … samen met alle kindjes van de hele school is dat reuzefijn! Jij en ik, ik en jij … samen horen we er allemaal bij!

 

 

 

Verbonden zijn met de natuur  vinden wij heel belangrijk in een mensenleven. Daarom brengen we onze kleuters van jongs af aan in contact met de natuur op onze school.

 

 

 

De juffen werken in de klas volgens ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte principes. Dit is géén methode-onderwijs, maar een aanpak die gericht is op volgende kenmerken:

 • Welbevinden en betrokkenheid gebruiken als meetinstrument om te zien of een kind al dan niet goed ontwikkelt.
 • Zoveel mogelijk echte ervaringen kunnen opdoen.
 • Werken aan verbondenheid om sociale vaardigheden te stimuleren.

Hoe werken we hier aan?

 • Door bij de jonge kleuters elke dag een rustig onthaalmoment te voorzien, waarbij de kleuters samen met hun ouders in de klas worden onthaald door de juf.
 • Door hoekenwerk in de klas in te bouwen
 • Door een rustige, hartelijke en uitnodigende leerkrachtstijl.
 • Door ondernemingszin en zelfstandigheid bij de kleuters te stimuleren
 • Door kinderen stilaan “los te laten” en te vertrouwen op wat ze kennen en doen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x